Prensa muntatge ITALPRESSE


Prensa de muntatge a barra marca ITALPRESSE. Maquina ocasio.

  • Maquina impulsio hidraulica
  • Util de treball 3000x1600
  • Mando amb regulacio de pressio a l'altura de l'operador
  • Numero de cilindros verticals 2
  • Numero de cilindros hortizontals 2
  • Maquina amb normativa CE.