Seccionadora Selco SK 4


És la gama de centres de tall capaç de satisfer les exigències de la petita I mitjana industria. Les dimensions reduïdes, les solucions adoptades y el senzill ús, es converteix en el nou punt de referència de la categoria.

  • Reducció del temps de carga i descàrrega. S’ofereixen solucions especials per la manipulació dels panells.
  • Col·locació precisa i ràpida dels panells per la màxima precisió de tall gràcies al robust carro.
  • Qualitat de tall obtinguda mitjançant moviments independents de pujada i baixada de la serra principal i de la serra gravadora.