Premsa ITALPRESSE MECB4


Premsa marca ITALPRESSE model MECB4. Màquina ocasió.

  • Útil de prensat 2500x1300
  • Número de cilindres 4
  • Diàmetre de cilindres 60mm
  • Doble comandament de pulsador
  • Persostat de doble contacte
  • Final de carrera de seguretat
  • Cable perimetral de seguretat
  • Màquina revisada pel seu bon funcionament