Serra vertical Postformig HOMAG


Serra vertical postformig marca HOMAG model CVP 10/12.

  • Útil de tall amb empenyador i repetidor de tall de 3800
  • Sistema de tall ideal per banda postformig
  • Màquina amb normatives CE