Seccionadora SELCO SEKTOR 450 Twin Pusher 1.2 (Ref. MN2007)


Ref. MN2007

Seccionadora marca SELCO model SEKTOR 450 Twin Pusher 1.2

 • Llargada de tall 3800mm
 • Longitud empenyador 3200mm
 • 8 pinçes de sujecció
 • 4 taules d'aire de 2020x610mm acabades en forma circular
 • 3era taula mòbil
 • 2º panell de mandos mòbil 3era taula
 • Avanç màxim 120m/n
 • Sobresortint fulla de serra 75mm
 • Diàmetre de la fulla de serra màx. 320mm
 • Alineador lateral en carro serra tipo cutxilles
 • Motor principal 7,5Kw
 • Desbloqueig del disc principal pneumàtic
 • Desbloqueig del disc insizor pneumàtic
 • Tall de postformig
 • Dispositiu de ranura manual
 • Insizor
 • PC convencional
 • Software OSI PLUS
 • Normativa CE