Xapadora de curves MAQUINOLIMPIC


Xapadora de curves marca MAQUINOLIMPIC

  • Taula de bandeja rodona per cantos enrotllats de PVC/ABS
  • Sizalla de tall del cantó màxim 3mm
  • Calderí de cola termofusible amb un útil d'encolar de 80mm d'alçada
  • Màquina amb normatives vigents CE