Xapadora de curves CEHISA


Xapadora de curves marca CEHISA. Màquina usada.

  • Calderí de cola calenta EVA
  • Sizalla de tall de cantó min. 0,4mm màx. 3mm
  • Encoder comptador de metres del canto
  • Tall del cantó per comptador
  • Tall del cantó per pedal de forma manual
  • Bandeja porta rotlles
  • Normatives CE
  • Maquina revisada pel seu bon funcionament