Vernissadora MAKOR


Vernissadora marca MAKOR. Màquina usada.

  • 3 estacions de vernissat
  • Tapete de transport amb variador de velocitat mecànic
  • Ajust de pressió de cadascuna de les pistoles
  • Exclusió de funcionament de cadascuna de les pistoles
  • 6 pistoles IWATA
  • Màquina revisada pel seu bon funcionament