Identificació del titular de la web

 

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), us informem que el titular d'aquesta pàgina web és TALLERS METALL-NORD, S.L. (d’ara en endavant TALLERS METALL NORD, S.L.)

 

  • Direcció: Carrer de la Riera 1 -14

  • 08550 – Els Hostalets de Balenyà

  • Barcelona

  • N.I.F: B62231568

  • E-mail de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Informació general

 

Accés

 

L'accés a aquesta web queda condicionat a la lectura i acceptació prèvies per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals que es relacionen a totes les clàusules.

 

L'accés i ús posterior d'aquesta web per part de l'usuari implicarà la conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, a la totalitat del contingut. L´accés a aquesta pàgina web té caràcter gratuït.

 

L'accés a aquesta web té caràcter gratuït i la visualització no requereix subscripció o registre previ.

 

Igualment, l’usuari accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització d’aquest lloc web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis està sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

Les connexions amb altres llocs web que poguessin existir, així com l’ús que l’usuari pugui fer estan subjectes a aquestes Condicions Generals d’ús, així com als eventuals condicionats específics que aquests llocs web requereixin. Qualsevol ús diferent de l'autoritzat és prohibit expressament.

 

Funcionament i contingut

TALLERS METALL NORD, S.L. podrà modificar de forma unilateral, i en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració del web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de forma temporal o definitiva, a més d'impedir l'accés procurant informar-ne a l'usuari del canvi, sempre que les circumstàncies els ho permetin, a través de la publicació a la pròpia pàgina web.

 

Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut d'aquestes Condicions Generals de Navegació, haurà d'abandonar el web, sense poder accedir ni disposar dels serveis que s'hi ofereixen.

 

 

 

 

Drets i obligacions del prestador de serveis.

 

1.- Com a proveïdor del servei, TALLERS METALL NORD, S.L. està obligat a prestar els serveis oferts per aquesta web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que poguessin existir amb l'usuari i a respondre a les reclamacions que eventualment es puguin plantejar.

 

2.- En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis o productes oferts, TALLERS METALL NORD, S.L. té el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l'accessibilitat a aquesta web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis; no obstant això, procurarà informar els usuaris sempre que les circumstàncies els ho permetin, a través de la pròpia web.

 

3.- L'ús que els usuaris puguin fer dels serveis i/o les dades i/o la informació que se'ls pugui subministrar a través d'aquesta web serà per compte i risc de l'usuari.

 

TALLERS METALL NORD, S.L. no garanteix, directament o indirectament, la informació o serveis oferts, llevat de les garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o que quedin explícitament descrites en un acord entre aquesta TALLERS METALL NORD, S.L. i l'usuari.

 

TALLERS METALL NORD, S.L. no garanteix el contingut subministrat, si escau, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per a la destinació que facin els usuaris o qualsevol altra persona.

 

4.- Els drets de propietat intel·lectual sobre aquesta web són titularitat de TALLERS METALL NORD, S.L. L'exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la companyia esmentada, sens perjudici de l'exercici per part de tercers del dret a cita.

 

Drets i obligacions de l’usuari

 

1.- En tot moment, l’usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d’aquesta web d’acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de TALLERS METALL NORD, S.L. o de tercers.

 

En aquest sentit, l'usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través d'aquesta web s'adequaran a la llei, la moral, l'ordre públic i els bons costums i en cap cas no seran ofensives per al bon nom i la imatge comercial de TALLERS METALL NORD, S.L. per a altres usuaris de la web o per terceres persones.

 

2.- L'usuari no realitzarà, a través dels serveis que TALLERS METALL NORD, S.L. posa a la vostra disposició, cap acció que pugui causar algun dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la web, per la qual cosa tampoc causarà problemes tècnics de cap mena, ni transferirà elements susceptibles de portar virus informàtics o de fer malbé, interferir o interceptar totalment o parcialment aquesta web, ni tampoc intervindrà o alterarà el correu electrònic d'altres usuaris.

 

3.- La responsabilitat de l'usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, per la qual cosa en cas d'haver facilitat dades falses o inexactes, TALLERS METALL NORD, S.L. es reserva el dret a prohibir-li el accés a aquesta web.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament de la pàgina web i dels seus serveis

 

1.- TALLERS METALL NORD, S.L. no garanteix la disponibilitat i la continuïtat del funcionament d'aquesta pàgina web i els seus serveis.

 

D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin atribuït a aquesta web.

 

En qualsevol cas, TALLERS METALL NORD, S.L. realitzarà els esforços necessaris per mantenir la disponibilitat continuada de la web.

 

2.- TALLERS METALL NORD, S.L. utilitza i posa a disposició de tots els usuaris de la pàgina web, els sistemes de privadesa de dades de caràcter personal que impedeixin l'accés per part de terceres persones. TALLERS METALL NORD, S.L. ha implementat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades personals facilitades per l'usuari.

 

En aquest sentit, TALLERS METALL NORD, S.L. s'eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats en cas que es produeixi qualsevol incidència per causes alienes.

 

3.- Tot i que TALLERS METALL NORD, S.L. ha implantat totes les mesures adequades per garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts d'aquest lloc web que puguin produir alteracions al sistema informàtic (equip i aplicacions) de l'usuari o en els documents electrònics i arxius emmagatzemats al sistema informàtic.

 

TALLERS METALL NORD, S.L. s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.

 

4.- TALLERS METALL NORD, S.L. no té l'obligació i no controla la utilització que els usuaris fan d'aquest lloc web, dels serveis i dels continguts. En particular, aquesta societat no garanteix que els usuaris utilitzin el lloc web, els seus serveis i continguts d'acord amb aquestes Condicions Generals i, si escau, les Condicions Particulars que siguin aplicables, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

 

Aquesta societat tampoc no té l'obligació de verificar, i no ho fa, la identitat dels usuaris ni la veracitat, la vigència, l'aplicació exhaustiva i/o l'autenticitat de les dades que aquests usuaris proporcionen sobre ells mateixos.

 

5.- L'usuari accepta que el portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per TALLERS METALL NORD, S.L., amb informació procedent de fonts internes i externes qui ho ofereix en el seu estat actual als usuaris, si bé pot contenir imprecisions o errades. Per això, l'usuari exonera TALLERS METALL NORD, S.L. de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el portal pogués produir durant la navegació.

 

Propietat intel·lectual

 

Tots els drets sobre el contingut d'aquesta web pertanyen a TALLERS METALL NORD, S.L. excepte aquells d'empreses amb què hagi signat el contracte corresponent per al manteniment i la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

 

Els signes distintius o logotips de TALLERS METALL NORD, S.L., el disseny, mapes, imatges, marques, gràfics, marcs, rètols, programes i els seus diversos codis, font i objecte, etc. d'aquesta web són titularitat de TALLERS METALL NORD, S.L., que posseeix legítimament i en exclusiva els drets d'explotació.

 

L'usuari que accedeixi a aquesta web no podrà copiar, modificar, reproduir, distribuir, publicar, transmetre, cedir, vendre aquests elements o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar-ne expressament la procedència.

 

Únicament queda autoritzada la visualització i la descàrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que es pugui fer extensiu a terceres persones o entitats.

 

En el cas dels gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web, la titularitat dels quals siguin empreses col·laboradores de TALLERS METALL NORD, S.L. els seran aplicables, igualment, aquestes condicions llevat de pacte en contra.

 

Queda totalment prohibida l'alteració ni la modificació del contingut o l'estructura d'aquesta web per part de l'usuari.

 

TALLERS METALL NORD, S.L. vetllarà perquè els continguts d'aquesta web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que fomentin la violència. Així mateix, ha de procurar evitar qualsevol circumstància que pugui resultar perjudicial per als usuaris.

 

Protecció de dades de caràcter personal

Mitjançant aquesta Política de Privadesa, TALLERS METALL NORD, S.L. pretén mostrar el seu compromís respecte al compliment de les normatives i legislacions que es deriva del tractament de la informació necessària per a la prestació dels seus serveis i de l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Particularment, TALLERS METALL NORD, S.L. manifesta el seu compromís pel que fa al compliment de les normatives orientades a la protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, es consideren com a marc de referència, principalment:

 

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD)

 

- Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

 

- Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI)